U zhvillua Panairi i dytë i Punës dhe Karrierës në UAMD

U zhvillua sot në Fakultetin e Biznesit në UAMD, Panairi i Punës dhe i Karrierës për vitin e dytë radhazi. Dhoma e Tregtisë Durrës e përfaqësuar nga Kryetari Z. Alban Isteri, dhe me pjesëmarrjen e 200 bizneseve, Kryetares së Bashkisë së Durrësit, znj. Emiriana Sako dhe të ftuarve të tjerë të nderit.
Pjesëmarrësit u përshëndetën nga dekani i 𝗙𝗮𝗸𝘂𝗹𝘁𝗲𝘁𝗶𝘁 𝘁𝗲̈ 𝗕𝗶𝘇𝗻𝗲𝘀𝗶𝘁 𝘗𝘳𝘰𝘧. 𝘋𝘳 𝘚𝘩𝘬𝘦̈𝘭𝘲𝘪𝘮 𝘍𝘰𝘳𝘵𝘶𝘻𝘪, 𝘒𝘳𝘺𝘦𝘵𝘢𝘳𝘪𝘢 𝘦 𝘉𝘢𝘴𝘩𝘬𝘪𝘴𝘦̈ 𝘋𝘶𝘳𝘳𝘦̈𝘴 𝘡𝘯𝘫. 𝘌𝘮𝘪𝘳𝘪𝘢𝘯𝘢 𝘚𝘢𝘬𝘰, 𝘡𝘷. 𝘙𝘦𝘬𝘵𝘰𝘳𝘫𝘢 𝘗𝘳𝘰𝘧. 𝘈𝘴 𝘋𝘳 𝘌𝘷𝘢 𝘈𝘭𝘭𝘶𝘴𝘩𝘪, Kryetar 𝘪 𝘋𝘩𝘰𝘮𝘦̈𝘴 𝘴𝘦̈ 𝘛𝘳𝘦𝘨𝘵𝘪𝘴𝘦̈, Z. 𝘈𝘭𝘣𝘢𝘯 𝘐𝘴𝘵𝘦𝘳𝘪.
Gjatë panairit aplikuan për punë dhe internshipe, duke paraqitur CV-të e tyre rreth 300 studentë dhe u finalizuan me sukses kontrata pune për 8 studentë.
𝗙𝗮𝗸𝘂𝗹𝘁𝗲𝘁𝗶 𝗶 𝗕𝗶𝘇𝗻𝗲𝘀𝗶𝘁 𝗱𝗼 𝘁𝗲̈ 𝘃𝗮𝘇𝗵𝗱𝗼𝗷𝗲̈ 𝗻𝗲̈ 𝘁𝗲̈ 𝗮𝗿𝗱𝗵𝗺𝗲𝗻 𝗳𝗼𝗿𝗰𝗶𝗺𝗶𝗻 𝗱𝗵𝗲 𝘇𝗴𝗷𝗲𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻 𝗲 𝗯𝗮𝘀𝗵𝗸𝗲̈𝗽𝘂𝗻𝗶𝗺𝗶𝘁 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗲𝗻𝘁 – 𝗙𝗮𝗸𝘂𝗹𝘁𝗲𝘁𝗶 𝗶 𝗕𝗶𝘇𝗻𝗲𝘀𝗶𝘁 𝗨𝗔𝗠𝗗 – 𝗕𝗶𝘇𝗻𝗲𝘀.

#Sukses #ccidr #fb_uamd #panair #uamd #biznes #cv #aplikim #punë #intership