Jahtet në lëvizje

Jahtet në lëvizje
1 Gazeta T&I Durrës Nr 25

Nisja e sezonit turistik të lartë ka nxitur Drejtorinë e Përgjithshme Detare të lëshojë dy udhëzime të njëpasnjëme, në muajt maj dhe qershor, për të lehtësuar lundrimin turistik në detet Adriatik dhe Jon. Më së fundi bëhet i qartë dallimi ndërmjet anijeve të kënaqësië (for pleasure) dhe atyre për pasagjerë, sikundër barazohen të huajt me vendasit. Sipas këtyre dy udhëzimeve:
• jahtet turistikë njoftojnë autoritetet vetëm një herë në portin e hyrjes dhe po ashtu në portin e fundit, kur largohen ujrat tona. Për lëvizjen e tyre gjatë një periudhe njëmujore ato mjaftohen vetëm me njoftim me radio të Kapitenerisë së Portit përkatës
• anijet turistike për pasagjerë marrin lejet e nisjes një herë në javë nga Kapiteneria e Portit përkatës
• siguria e njerëzve garantohet nga kualifikimi i drejtuesit të mjetit, sipas standarteve ligjore
Meqë mungojnë informacionet e plota, shpresohet që ky lehtësim të shoqërohet edhe me përgatitjen e 6 porteve kryesore shqiptare, me kalatat e caktuara për pritjen e jahteve si dhe të mjeteve lundruese për pasagjerë. Po ashtu, në këto udhëzime nuk përjashtohet apak mundësia e kontrolleve nga ana e policisë kufitare, e cila vepron e pavarur nga Dejtoria e Përgjithme Detare!
Sot pranohet nga të gjithë lidhja e nguhtë e lundrimit turistik me turizmin, si sector ekonomik. Në një seminar tematik të fund qershorit të mbajtur në Limassol (Qipro), përfaqësuesi i Ministrisë së Turizmit theksonte rëndësinë e lundrimit turistik (yachting sector) për turizmin qipriot, me evidencimet:
 Lundrimi turistik tërheq klientë të një niche të nivelit të lartë, sepse
 paraqet një treg të ri të synuar
 rrit të ardhurat dhe shpenzimet për turist në ditë
 Lundrimi turistik përfaqëson nje segment luksi me interes, sepse
 rrit imazhin e vendit si destinacion turistik
 pasuron produktin turistik dhe përvojën e vizitorit
 Lundrimi turistik mund te kombinohet me
 turizmin e golfit
 turizmin e wellness&spa
 turizmin e enogastronomisë
 turizmin kulturor, natyror dhe rural
 turizmin e eventeve
 dasmat dhe muajin e mjaltit/turizmi romantic
 turizmin e lojrave- kazinotë
Si duket, qipriotët kanë një mënyrë të ndryshme të menduari nga e jona. Edukata britanike e ngulitur në vite ( edhe makinat mbajnë krahun e majtë) i shtyn ata të mendojnë diçka të veçantë si lundrimi turistik brënda së tërës, zhvillimit të turizmit dhe të ekonomisë. Me këtë koncept ata kanë ngritur një komitet ndërministror, i cili përgatit për qeverinë e tyre strategjinë dhe plan veprimin për ndërtimin e porteve turistikë, për zhvillimine të gjitha llojeve të turizmit të cituara, për rregullat dhe lehtësitë e lundrimit turistik dhe lidhjen e tij me zhvillimin ekonomik tërësor të vendit. Në mënyrë të ngjashme, mund të themi se lundrimi turistik në Shqipëri nuk mund të mbetet objekt vetëm i një ministrie. Përvojat më të mira ndërkombëtare na sugjerojnë se ka ardhur koha për një vizion të ri pune. Rrethanat shqiptare si pasmoratoriumi, oportunitetet e plot të tilla si këto kërkojnë ngritjen sa më shpejt të një komiteti ndërministror specialistësh nga ministritë që mbulojnë: infrastrukturën portuale, turizmin, ministrinë e brëndëshme, ekonominë dhe financat, i cili të merret me të gjithë problematikën e madhe që lidhet me lundrimin turistik. Nga ky Komitet duhet të dilnin sugjerimet, rekomandimet, planet dhe strategjitë për qeverinë, me qëllim zhvillimin e sektorit të lundrimit turistik në kuadër të zhvillimit ekonomik të vendit.
Mjaft është folur për 8 konçesionet e dhëna për ndërtim portesh jahtesh, por asnjëri nuk ka hedhur as kazmën e parë. Po ashtu, për rajonin e Durrësit është folur e shkruar për Marina Bay Albania, buzë lungomares së qytetit, sikundër për mundësinë e shndrrimit në një marina të portit ushtarak të Bisht Pallës. Apo dhe egzistencën e gjireve natyrale, ku me kosto shumë të ulët mund të ngrihen porte jashtesh. Por, akoma asgjë nuk ndodh. Ndoshta ky lehtësim i tanishëm i lëvizjes së jahteve do të na shtyjë të mendojmë edhe për ankorimin e tyre dhe të huajve në dimër, apo për një sistem portesh marinas, të shtrirë çdo 20-30 km gjatë bregdetit shqiptar. Nuk ka pse të ndruhemi të flasim dhe të veprojmë në favor të anijeve të kënaqësisë dhe të shtresave të pasura. Lëvizja e tyre sjell zhvillimin e turizmit dhe krijon burime ekonomike primare, nga ato që fusin parà nga jashtë për brënda Shqipërisë!

Shpërndaje këtë lajm
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print
Share on LinkedIn
Linkedin