Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Kush (nuk) do (nuk) na dëgjon

U mbushën dy vjet që Dhoma shpërndan online gazetën e saj T&I Durrës. Kjo gazetë ka synuar, sigurisht, të përmbushë misionin themelor të Dhomës, promovimin e interesave të antarëve të saj, gjithnjë në harmoni me zhvillimin ekonomik dhe shoqëror të territorit të Qarkut Durrës, si edhe më gjerë. Me formulimin dhe artikulimin e këtyre interesave, […]

Jahtet në lëvizje

Nisja e sezonit turistik të lartë ka nxitur Drejtorinë e Përgjithshme Detare të lëshojë dy udhëzime të njëpasnjëme, në muajt maj dhe qershor, për të lehtësuar lundrimin turistik në detet Adriatik dhe Jon. Më së fundi bëhet i qartë dallimi ndërmjet anijeve të kënaqësië (for pleasure) dhe atyre për pasagjerë, sikundër barazohen të huajt me […]

Investimet, pse duhet një ligj i ri

Korporata Ndërkombëtare Financiare (IFC) ka parashtruar në një prezantim të sajin për Këshillin e Investimeve (KI) arsyet pse Shqipëria ka nevojë për një ligj të ri  gjithëpërfshirës në fushën e investimeve. Prezantimi “Përafrimi i Legjislacionit Shqiptar me Praktikat më të Mira Ndërkombëtare”, që mban “firmën” e Marc Reichel, ekspert i IFC, nënvizon se ligji aktual […]

Që Bujqësia të përparojë (2)

A ka bujqësia shqiptare produkte, në sasi dhe cilësi për t’u eksportuar, a mund të shtohen ato? Realiteti i sotëm flet për shumë mundësi, që mund të krijohen edhe në sajë të bashkëpunimit edhe me partnerë të huaj, me një vëmendje të veçantë ndaj grumbullimit, ruajtjes, perpunimit, amballazhimit, standartizimit te produkteve dhe lendeve te para. […]

Top

You Might Be Also Interested In: