Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Ulja e informalitetit, biznesi dhe specialistët

∙ Kur Antiinformalitet 3 është në zbatim e sipër, biznesi i është përgjigjur një anketimi mbi shkaqet që kanë nxitur aktivitetin e parregulluar ligjor në sektorët e tyre, por edhe në përgjithësi. Të renditura njëra pas tjetrës, biznesi konsideron se që nga zbatimi i procedurave tatimore tek fragmentarizmi i sistemit apo cilësia dhe qëndrueshmëria e […]

Nga veprimtaria e Portit

Tragetet 2017: Më shumë se 825 mijë ton mallra, mbi 73 mijë kamjonë dhe trajlerë Gjatë vitit 2017 tragetet e linjave Durrës-Bari dhe Durrës-Ankona-Trieste e kthim, së bashku me udhëtarët dhe autoveturat, kanë transportuar 73.424 kamjonë dhe trajlerë me 825.506 ton mallra të ndryshme. Nga të dhënat e Sektorit të Statistikave në APD, mësohet se […]

Mirë dhe jo mirë në Bashkinë Durrës

Regjistroni më vete hotelet Një lajm i mirë për mbi 100 hotelet, të cilat operojnë në  territorin e Bashkisë Durrës. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve u ka bërë thirrje bizneseve që ushtrojnë aktivitet në disa fusha, përfshirë edhe struktura akomoduese, që të regjistrohen në Qendrën Kombëtare të Biznesit si persona të tatueshëm më vete, duke […]

Top

You Might Be Also Interested In: