Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Paketa Klima e favorshme për biznesin

Dhoma ka riformatuar sërish portofolin e shërbimeve të saj në 5 Paketa të mëdha, në mbështetje të një performance më efektive dhe më efiçente për biznesin. Në veçanti, Tregtia Ndërkombëtare është konceptuar e ndarë në 5 nënpaketa të tjera. Paketat përfshijnë mjaft shërbime të reja të standardit të atyre që ofrojnë Dhomat Europiane. Në vijim […]

PËRSE LIBANI?

Libani karakterizohet nga një ekonomi tregu kryesisht e hapur, e cila bazohet mbi shkëmbimin e të mirave dhe shërbimeve. Ajo gjithashtu historikisht ka shërbyer një si platformë e privilegjuar për aksesimin ndaj tregjeve të të gjithë zonës së Lindjes së Mesme. Ka disponibilitetin e burimeve njerëzore të kualifikuara, të cilat janë zhvilluar në një ambient […]

Lajme shkurt

Kujdes, po afron data e mbledhjes me forcë të detyrimeve të papaguara Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka sinjalizuar përsëri tatimpaguesit lidhur me zbatimin e procesit të fshirjes së detyrimeve tatimore me kusht. Sipas DPT-së, ka hyrë në një fazë të rëndësishme zbatimi i ligjit “Për pagesën dhe fshirjen e pjesshme të detyrimeve tatimore, doganore, […]

Një treg modern i energjisë elektrike?

Dy lajme të mira për zhvillimin e mëtejshëm të sektorit elektroenergjetik shqiptar: a) programi dhe planet e qeverisë së re për investime të mëdha në këtë sector dhe b) vendimi i ERE për çmimin e blerjes së energjisë së prodhuar nga burimet fotovoltaike dhe ato oleoike. Së pari, në detaje nga prezantimi në Kuvend i […]

Një inspektoriat tepër i fuqishëm

Është mbyllur tashmë diskutimi i palëve të interesuara mbi draft-ligjin për ngritjen e Inspektoriatit Shtetëror Qendror. Siç mund të kuptohet lehtë edhe nga skema shoqëruese, ky inspektoriat do të ketë kompetencën të koordinojë pothuaj të gjitha llojet e kontrolleve dhe inspektimeve të sotme. Shkurt, kemi të bëjmë me nje super-organ tepër të fuqishëm, i cili […]

Profili I Tropikal Resort

Tropikal Resort është një hotel resort gjigand që ndodhet në qytetin e Durrësit, Shqipëri. Ka një hapësirë të madhe të gjelbër dhe natyrë të bukur. Plazhi privat dhe pishina e bukur, kopshti i mirëmbajtur dhe i lulëzuar, ku nuk mungojnë dhe pemët tropikale karakteristike e bëjnë unik këtë resort në zonën e Durrësit, por ai […]

Interesim i madh, bujqësi e vogël (1)

Bujqësia, një sektor prioritar! Ky informacion lakonik është nxjerrë nga programi ekonomik me 21 objektiva i shpallur nga Qeveria “Rama 2” për vitet 2017 – 2021. Me këtë vlerësim për këtë sektor, iu drejtuam për një intervistë zotit Enver Isufi, i cili mban titullin Professor Assistent Doktor për bujqësinë. Ai shprehet: “Nga publikimet zyrtare pranohet […]

Nga veprimtaria në Portin e Durrësit

Brenda një jave katër anije me grurë në kalatat e portit Katër anije me grurë do të përpunohen brenda kësaj jave në kalatat e portit të Durrësit. Dy prej tyre po përpunohen aktualisht në kalatat 4 dhe 5, ndërsa dy të tjera janë programuar të ankorohen në port brenda kësaj jave. Nga Sektori i Statistikave, […]

Mbi projektin ‘iBlue’

Siç ju kemi informuar, Dhoma është tashmë një partner në projektin iBlue në kuadër të projektit Interrg Mediterranean. Ky projekt ka hyrë në fazën e zbatimit të tij. Nga 9 partnerët që janë Institucione akademike dhe organizata biznesi që ofrojnë dhe operojnë në vendet e Mesdheut si : Italia, Kroacia, Franca, Greqia, Qipro, Portugalia dhe […]

Taksat në ndihmë të zhvillimit të territorit

Një ulje e vogël e rëndesës fiskale në programin e qeversië, e pëlqyeshme si trend nga ana e sipërmarrjes. Kështu, pritet të miratohen nga Kuvendi: Zvoglimi i Tatimit mbi të ardhurat nga punësimi (TAP) për pagat 130,000 Lekë nga 23% në 18% e shumës mbi 130,000Lekë Zvoglimi i Tatimit mbi Fitimin për kompanitë e IT […]

Top

You Might Be Also Interested In: