Mbi projektin ‘iBlue’

Mbi projektin ‘iBlue’
1 Gazeta T&I Durrës Nr 16

Siç ju kemi informuar, Dhoma është tashmë një partner në projektin iBlue në kuadër të projektit Interrg Mediterranean.

Ky projekt ka hyrë në fazën e zbatimit të tij.

Nga 9 partnerët që janë Institucione akademike dhe organizata biznesi që ofrojnë dhe operojnë në vendet e Mesdheut si : Italia, Kroacia, Franca, Greqia, Qipro, Portugalia dhe Shqipëria.

Në vijim janë disa informacione mbi projektin e nxjerrë nga buletini i veçantë i saj.

Veprimtaria e inaugurimit u mbajt për 2 ditë me takime, duke përfshirë seancat e paneleve, një konferencë prezantimi dhe një tryezë të rrumbullakët me praninë e partnerëve të projektit, delegatëve shkencorë dhe aktorëve të industrisë. Partnerët e projektit u përfshinë në takimin e parë të Komitetit Drejtues dhe në disa takime për të hedhur themelet për një vizion të përbashkët mbi projektin dhe për të bërë hapat e parë në punën e projektit. Për të arritur këto qëllime janë miratuar instrumente të ndryshme, edhe pse plotësuese për njëri-tjetrin, `Mbledhja e partnerit të shpejtë’ më 28 mars, si një prezantim interaktiv midis partnerëve, duke krijuar një video prezantimi më 28 mars, për t’u shfaqur gjatë ngjarjes përfundimtare të nesërmen dhe një sesion të seancës së panelit më 29 mars.

28 mars: iblue në takimin e parë

Ndërhyrjet hyrëse, si dhe rolet dhe përgjigjet kryesore kanë karakterizuar punën e parë të ditës. Një përmbledhje e fjalimeve të mbajtura dhe një axhendë përfshinë të gjithë partnerët gjatë këtij takimi të parë të Komitetit Drejtues. Marrëveshja për planin e komunikimit dhe çështjet operacionale janë nënshkruar nga të gjithë partnerët. Veprat e ditës së parë kanë demonstruar një angazhim për të lavdëruar pjesëmarrësit në diskutimin e propozimit të metodologjive të reasearch. Falë punës energjetike të panelit, partnerët arritën objektivat e përshkrimit të kufijve të industrisë së jahteve, një sektor i karakterizuar nga një shkallë e lartë e ndërlidhjes me sektorët e tjerë industrialë. Çështjet që lidhen me përkufizimin e praktikave më të mira dhe studimin metodologjik të modeleve të biznesit u nënshtruan analizës proaktive dhe ndërhyrjes nga të gjithë anëtarët e Komitetit.

KEDGE BS organizon evenimentin iBlue që do të mbahet më 10-13 mars 2017, në bashkëpunim të ngushtë me IBG dhe Sekretariatin e Bashkimit Med. Ja programi:

11-12 tetor: seminar temë

InnoBlueGrowth Capitalization Event: Katalogu i biznesit të yave tematike.

Objektivat e prezantimit:

 

  1. Njohja dhe shfrytëzimi i njohurive fillestare që rezultojnë nga iBlue dhe projekte të tjera që kanë të bëjnë me biznesin e jahteve për sipërmarrësit më të mirë të Mesdheut.
  2. Të rritet dukshmëria e komunitetit të Rritjes së Kaltër dhe ndikimi i tij në procesin e politikave në nivel rajonal, lokal, kombëtar dhe mesdhetar.
  3. Njihni ekspertët e biznesit të jahteve për një shqyrtim të ngjashmërive.
  4. Shkëmbimi i praktikave më të mira të inovacionit në këtë sektor.

 

Audienca e synuar:

  1. Vendimmarrësit
  2. Sipërmarrës në biznesin e jahteve
  3. Kontribues: gazetarë, agjenci rajonale etj.
  4. Institucionet e programit Interret Med.
  5. Sipërmarrësit e një zinxhiri furnizimi të tërë.

Më 12 tetor, partneri akademik blu do të prezantojë aktivitetet shkencore në zhvillim të partnerit.

10-13 tetor: komiteti teknik iblue

Përditësimi i rishikimit të literaturës akademike. Prezantimi i draftit të udhëzuesve të intervistimit gjysmë të strukturuar.

Koper, nëntor

Sipas planit të zbatimit, të përcaktuar dhe mbështetur nga të gjithë partnerët në maj, parësia e unicitetit është të organizojë komitetin drejtues të nëntorit 2017 në Slloveni. Çdo informacion do të vihet në dispozicion shumë shpejt

Napoli, në fund të nëntorit

Takimi i jashtëm i propozuar nga Dhoma e Tregtisë në Sevilla: konferenca e sipërmarrësve rajonalë në ekonominë blu (ngjarja është dedikuar për një artikull të detajuar). Seminaret tematike të sipërmarrësve do të jenë në qendër të konferencës së sipërmarrësve rajonalë në ekonominë blu që do të mbahet në Napoli në fund të nëntorit. Ata synojnë të zgjedhin 9-12 prezantime me një kohëzgjatje prej 1 orë e 30 minuta secili.

Temat e punës, si dhe formati, do të propozohen nga sipërmarrësit e ekonomisë së kaltër. Çdo prezantim do të trajtojë një temë lidhur me ekonominë blu në pellgun e Detit Adriatik, në përputhje me Deklaratën Ministrore të 17 nëntorit 2015, si dhe: inovacionin kërkimor dhe detar, zhvillimin e arsimit, aftësimin dhe aftësitë e zhvilluara në terren (klasifikimi detar, fillimet, katalizatorët etj.) dhe investimet (qasja në financa) në ekonominë blu, turizmin dhe marina detare dhe bregdetare.

Një punë tematike mbi sipërmarrjen

Një propozim për mbledhjen e takimit nga Dhoma e Tregtisë së Seviljes për të shkëmbyer njohuri dhe për të krijuar një rrjet të dobishëm për iBlue.

Seminari tematik për sipërmarrjen do të jetë në zemër tëSic ju kemi informuar Dhoma eshte tashme partnere ne projektin iBlue ne kuader te projektit Interrg Mediterranean.