Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Përse Turqia (1)

1. Është një ekonomi në rritje Turqia është ekonomia e 17-të në botë (sipas të dhënave të Bankës Botërore) me një PBB I cili është trefishuar nga viti 2006 deri në vitin2016, duke kaluar nga 231 në 857 miliardë USD. Rritja ekonomike është stabël, me një normë mesatare vjetore të zhvillimit të PBB-së reale prej […]

Top

You Might Be Also Interested In: