Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Përse Turqia (II)

Ky informacion është marrë i azhornuar nga një Ambasadë e huaj. Dhoma e boton këtë artikull si model të informacionit që sistemi i Dhomave të Shqipërisë do të kërkonte nga sistemi i Ministrisë së Jashtme (Ambasada, Përfaqësi të Huaja në vend dhe jashtë, Agjenci etj) në kuadër të zhvillimit të diplomacisë ekonomike. Duke nisur prej […]

Lajmet shkurt

E vërtetë më 1 Prill! Tatimpaguesit, me qarkullim mbi 2.000.000 (dy milionë) lekë, për vitin kalendarik 2017, si dhe ata që kanë parashikuar një qarkullim të tillë gjatë këtij viti, nga data 1 Prill 2018 duhet të regjistrohen me përgjegjësinë tatimore të TVSH-së (tatimi mbi vlerën e shtuar). Çdo tatimpagues i regjistruar për TVSH-në, duhet të komunikojë […]

Financat, lehtësime burokratike me anë të sherbimeve të reja online

Sikurse është informuar edhe sipërmarrja shqiptare dhe e huaj në Republikën e Shqipërisë, duke filluar nga 1 tetori, në bazë të Urdhërit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 101/1 “Për ofrimin e dokumenteve online”, 13 dokumente nuk kërkohen më nga qytetarët apo sipërmarrja, për asnjë shërbim të ofruar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë […]

Çmimi i energjisë, në errësirë të plotë

Në prag të daljes në tregun e lirë të rreth 71 bizneseve (të nivelit 35kv), vetëm 3 ditë para fundit të vitit, pa organizuar asnjë dëgjesë publike dhe në padijeninë e plotë të çdo të interesuari, ERE ka marrë vendimet e veta për tarifat dhe çmimet e energjisë elektrike për vitin 2018. Në fakt, nuk […]

Ulja e informalitetit, biznesi dhe specialistët

∙ Kur Antiinformalitet 3 është në zbatim e sipër, biznesi i është përgjigjur një anketimi mbi shkaqet që kanë nxitur aktivitetin e parregulluar ligjor në sektorët e tyre, por edhe në përgjithësi. Të renditura njëra pas tjetrës, biznesi konsideron se që nga zbatimi i procedurave tatimore tek fragmentarizmi i sistemit apo cilësia dhe qëndrueshmëria e […]

Nga veprimtaria e Portit

Tragetet 2017: Më shumë se 825 mijë ton mallra, mbi 73 mijë kamjonë dhe trajlerë Gjatë vitit 2017 tragetet e linjave Durrës-Bari dhe Durrës-Ankona-Trieste e kthim, së bashku me udhëtarët dhe autoveturat, kanë transportuar 73.424 kamjonë dhe trajlerë me 825.506 ton mallra të ndryshme. Nga të dhënat e Sektorit të Statistikave në APD, mësohet se […]

Mirë dhe jo mirë në Bashkinë Durrës

Regjistroni më vete hotelet Një lajm i mirë për mbi 100 hotelet, të cilat operojnë në  territorin e Bashkisë Durrës. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve u ka bërë thirrje bizneseve që ushtrojnë aktivitet në disa fusha, përfshirë edhe struktura akomoduese, që të regjistrohen në Qendrën Kombëtare të Biznesit si persona të tatueshëm më vete, duke […]

Dhoma 2018

Analiza e performancës gjatë vitit të kaluar dhe plan koncepti i veprimtarisë si dhe perspektivat e Dhomës për këtë vit kanë qenë objektivat kryesore të mbledhjes së Asamblesë, zhvilluar javën e fundit të vitit që lamë pas. Gjatë vitit 2017 Dhoma arriti të ketë vetëm 296 antarë, biznese vullnetare që e mbështesin financiarisht atë dhe […]

Top

You Might Be Also Interested In: