Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Dhoma me sipërmarrësit e huaj

Muaji shkurt i krijoi mundësi të mira Dhomës për të realizuar misionin e saj kryesor, promovimin e territorit të Qarkut Durrës, të burimeve ekonomike dhe njerëzore dhe sigurisht të sipërmarrjes operuese në rajonin tonë, por edhe më gjerë. Rasti e solli që gjatë këtij muaji të shpreheshin të përqëndruara interesime të investitorëve të huaj për […]

Agroturizëm, “Pema e Jetës”

Firma “BUNA” sh.p.k. ushtron prej 20 vjetësh aktivitetin e saj prodhues e tregtar në Shkozet, Durrës. Me sukses në tregun shqiptar e rajonal, ajo është përqëndruar në fushën e pajisjeve me orendi për mobilim institucionesh publike apo private, si dhe ato spitalore apo të burgimit e paraburgimit, por edhe të hoteleve, zyrave apo shtëpive. “Me […]

Nga veprimtaria e Portit

APD, pjesmarrëse në dy projekte ndërkombëtare rajonale Projekti “Adripass” (Integrimi i Lidhjeve multimodale në rajonin Adriatik – Jon) Qytete-porte  europiane dhe partnerë të tjerë të projektit, mes të cilëve edhe Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, po punojnë për të zhvilluar një strategji të përbashkët në rritjen e efikasitetit të transportit multimodal dhe konkurencën e sektorit […]

Top

You Might Be Also Interested In: