Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Tregtia ndërkombëtare. Përse Tunizia (II)

Ky informacion është marrë i azhornuar nga një Ambasadë e huaj. Dhoma e boton këtë artikull si model të informacionit që sistemi i Dhomave të Shqipërisë do të kërkonte nga sistemi i Ministrisë së Jashtme (Ambasada, Përfaqësi të Huaja në vend dhe jashtë, Agjenci etj) në kuadër të zhvillimit të diplomacisë ekonomike. Çfarë të shesësh […]

Lajme shkurt

FMN i “heq veshin” Bankës së Shqipërisë Portofolat e kredisë me rrezik të lartë në bankat tregtare në Shqipëri duhet të monitorohen nga një autoritet mbikëqyrës i huaj. Kështu i ka sugjeruar Bankës së Shqipërisë, stafi i Fondit Monetar Ndërkombëtar, pasi një autoritet i jashtëm mbikëqyrës do të japë një vlerësim me korrekt për të […]

BERZH, miliona euro për turizmin dhe agrobiznesin

Sipërmarrësit shqiptare kanë një mundësi të re për të siguruar kapital të lirë për biznesin e tyre. Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim ka shpalosur ditët e fundit në Tiranë një angazhim të dukshëm për të mbështetur me kredi sektorët me potencial më të lartë, ku duhet të përqendrohet zhvillimi i ekonomisë, që janë agrobiznesi […]

Energjia, sfidat e komercializimit

Dhoma ka qenë shumë aktive në diskutimet me ERE për vendosjen e tarifave dhe çmimeve të energjisë elektrike sipas kostove reale te operatorëve të mëdhenj. Në thelb, Dhoma ka argumentuar që çmimi i energjisë elektrike në Shqipëri vetëm mund të ulet, sepse shumica e saj prodhohet nga uji. Në ditët e sotme po flitet shumë […]

Që Bujqësia të përparojë (1)

Për bujqësinë si sektor prioritar i ekonomisë shqiptare dhe për rrugët e mundëshme të zhvillimit të saj është diskutuar dhe shkruar jo pak. Fakti që ky sektor jep afro 18% të PPB shqiptar ka shtyrë shumë specialistë dhe sigurisht politikanë të përfshihen me ide, vizione dhe argumentime mbi drejtimet kryesore të zhvillimit të ardhëm të […]

Nga veprimtaria e Portit

Studentë nga Gjermania, Franca dhe vendi ynë, vizitë për portin e Durrësit Një grup studentësh gjermanë, francezë dhe shqiptarë vizituan sot në mesditë portin e Durrësit, në kuadër të projektit “Ideas and Action for Europe: Energy and Environment in the 21st Century”. Veprimtaria është organizuar nga Instituti për Bashkëpunim dhe Zhvillim, me mbështetjen e “Centre […]

Transport modern, udhëzim i vjetruar

Me kërkesë të një grupi kompanish antare, të sektorit të transportit ndërkombëtar, të përfaqësuar nga “Pelikan shpk”, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Durrës i ka dërguar një letër Ministrisë së Financave, me kërkesa të argumentuara për ndryshimin e një udhëzimi, i cili është kthyer  në problematik për vepritarinë e tyre në ditët e sotme. Duke […]

Kapitali intelektual, avantazh konkurues

Sipas një sociologu të njohur, pasuria më e çmuar e një organizate janë njerëzit që punojnë për të. Kësaj ideje i shkon më së miri edhe punimi i tre pedagogeve Ornela Kullolli, Ela Golemi dhe Manuela Meçe, të Universitetit “A. Moisiu” Durrës. Në vijim parashtrohet studimi i tyre i redaktuar, jo vetëm për të promovuar […]

Studentët dhe helika 4 fletëshe

Nxitja për këtë shkrim ka qenë Konferenca e IX Studentore, e cila u zhvillua këtë fund maji, si një bashkëpunim i Fakulteteve të Ekonomisë, kryesisht të Universiteteve Durrës, Tiranë dhe atij Metropolitan. Fokusi i kësaj konference ishin studentet, të cilët nëpërmjet punimeve të tyre shkencore adresonin çeshtje që ndikojnë në zhvillimet ekonomike dhe financiare në […]

Paketë fiskale, në mes të vitit

Në një takim të zgjeruar me titullarët e dhomave të tregtisë dhe të shoqatave të biznesit, ministri Ahmetaj njoftoi këtë auditor të nivelit të lartë të përfaqësimit të biznesit shqiptar se Qeveria ka vendosur të bëjë ndryshime në tre ligje të lidhura me taksat. Pra, ofrohet praktikisht një paketë e dytë, brenda vitit 2018. Ndryshimet, […]

Top

You Might Be Also Interested In: