Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Tregtia Nderkombetare, Përse Qipro (I)

Ky informacion është marrë i azhornuar nga një Ambasadë e huaj. Dhoma e boton këtë artikull si model të informacionit që sistemi i Dhomave të Shqipërisë do të kërkonte nga sistemi i Ministrisë së Jashtme (Ambasada, Përfaqësi të Huaja në vend dhe jashtë, Agjenci etj) në kuadër të zhvillimit të diplomacisë ekonomike.  Përse Qipro (I) […]

Top

You Might Be Also Interested In: