Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Energjia, sfidat e komercializimit

Dhoma ka qenë shumë aktive në diskutimet me ERE për vendosjen e tarifave dhe çmimeve të energjisë elektrike sipas kostove reale te operatorëve të mëdhenj. Në thelb, Dhoma ka argumentuar që çmimi i energjisë elektrike në Shqipëri vetëm mund të ulet, sepse shumica e saj prodhohet nga uji. Në ditët e sotme po flitet shumë […]

Transport modern, udhëzim i vjetruar

Me kërkesë të një grupi kompanish antare, të sektorit të transportit ndërkombëtar, të përfaqësuar nga “Pelikan shpk”, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Durrës i ka dërguar një letër Ministrisë së Financave, me kërkesa të argumentuara për ndryshimin e një udhëzimi, i cili është kthyer  në problematik për vepritarinë e tyre në ditët e sotme. Duke […]

Kapitali intelektual, avantazh konkurues

Sipas një sociologu të njohur, pasuria më e çmuar e një organizate janë njerëzit që punojnë për të. Kësaj ideje i shkon më së miri edhe punimi i tre pedagogeve Ornela Kullolli, Ela Golemi dhe Manuela Meçe, të Universitetit “A. Moisiu” Durrës. Në vijim parashtrohet studimi i tyre i redaktuar, jo vetëm për të promovuar […]

Paketë fiskale, në mes të vitit

Në një takim të zgjeruar me titullarët e dhomave të tregtisë dhe të shoqatave të biznesit, ministri Ahmetaj njoftoi këtë auditor të nivelit të lartë të përfaqësimit të biznesit shqiptar se Qeveria ka vendosur të bëjë ndryshime në tre ligje të lidhura me taksat. Pra, ofrohet praktikisht një paketë e dytë, brenda vitit 2018. Ndryshimet, […]

Top

You Might Be Also Interested In: