Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Lajme shkurt

Kujdes, po afron data e mbledhjes me forcë të detyrimeve të papaguara Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka sinjalizuar përsëri tatimpaguesit lidhur me zbatimin e procesit të fshirjes së detyrimeve tatimore me kusht. Sipas DPT-së, ka hyrë në një fazë të rëndësishme zbatimi i ligjit “Për pagesën dhe fshirjen e pjesshme të detyrimeve tatimore, doganore, […]

Një treg modern i energjisë elektrike?

Dy lajme të mira për zhvillimin e mëtejshëm të sektorit elektroenergjetik shqiptar: a) programi dhe planet e qeverisë së re për investime të mëdha në këtë sector dhe b) vendimi i ERE për çmimin e blerjes së energjisë së prodhuar nga burimet fotovoltaike dhe ato oleoike. Së pari, në detaje nga prezantimi në Kuvend i […]

Një inspektoriat tepër i fuqishëm

Është mbyllur tashmë diskutimi i palëve të interesuara mbi draft-ligjin për ngritjen e Inspektoriatit Shtetëror Qendror. Siç mund të kuptohet lehtë edhe nga skema shoqëruese, ky inspektoriat do të ketë kompetencën të koordinojë pothuaj të gjitha llojet e kontrolleve dhe inspektimeve të sotme. Shkurt, kemi të bëjmë me nje super-organ tepër të fuqishëm, i cili […]

Top

You Might Be Also Interested In: