Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Kordinator i Kryetarit dhe Përgjegjës për Marrëdhëniet Ndërkombetare dhe Projektet

TITULLI I PUNËS: Kordinator I Kryetarit dhe Përgjegjës për Marrëdhëniet Ndërkombetare dhe Projektet A. PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT 1. Koordinimi i marrëdhënieve të Kryetarit me të tretët, nëpërmjet: Marrjes në dorëzim dhe përcjelljes së korrespondencës së Dhomës (postë, tel, fax, e-mail) Ndjekjes së kërkesave dhe porosive që përmban korrespondenca e ardhur, duke ia kaluar atë degëve […]

Top

You Might Be Also Interested In: