Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Përse Turqia (III)

                      Çfarë mund të shesësh Makineri dhe pajisje Ky sektor përfaqëson zërin më të rëndësishëm në Importet Turke (mbas disa artikujve të përdorimit të gjerë). Ndër furnitorët kryesorë gjenden Italia sidomos përsa i përket makinerive për përpunimin e tekstileve, atyre për agrikulturën, për përpunimin e […]

Top

You Might Be Also Interested In: