Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

6 minuta për të pushtuar klientin

Të jesh hotelier në ditët e sotme nuk është aq e thjeshtë, e megjithatë nuk mjafton më! Shërbimi i klientëve, plotësimi i kërkesave të vecanta, pastërtia dhe higjena, kontabiliteti, menaxhimi i disponueshmërisë, ndryshimi i çmimeve e shumë të tjera nuk mjaftojnë më. Interneti dhe Software tashmë kanë pushtuar botën. Dhe kjo martesë me zhvillimin e […]

Energjia elektrike për bizneset

Qeveria duket se është duke punuar “me dy turne” për të siguruar liberalizimin e tregut të energjisë elektrike, për të gjithë ata konsumatorë të mëdhenj që aktualisht furnizohen nga rrjeti 35 kilovolt. Ndërkaq, Qeveria dhe OSHEE kanë lajmëruar më shumë se 70 subjekte që të marrin masa për të gjetur në treg energjinë elekterike pë […]

Porti i Peshkimit, më në fund i peshkatarëve

Pas peripecish që zgjatën gati një vit e gjysëm, Porti i Peshkimit u çlirua nga pushtimi i jahteve, të cilat kanë gjetur strehë të përkohëshme në disa qoshe të kalatave të Portit Detar. Ndërkohë, duhet t’i bashkohemi gëzimit të peshkatarëve, të cilët arritën të ankoronin anijet e tyre vetëm pak ditë para stuhive të kohëve […]

Inçenerimi pa diferencim, një vetëvrasje ekonomike dhe fizike (1)

Ngritja e tre inçeneritorëve në Elbasan, Fier dhe Tiranë ka qenë kohët e fundit tema kryesore e diskutimit nga politika, media dhe sipërmarrja ricikluese. Meqë këto investime do të ishin me pasoja shumë të rënda për industrinë ricikluese, po parashtrojmë në vijim gjykimet mbi këtë situatë të zotit Iljaz Mehmeti, njëri nga përfaqësuesit më aktivë […]

Top

You Might Be Also Interested In: