Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

PËRSE LIBANI?

Libani karakterizohet nga një ekonomi tregu kryesisht e hapur, e cila bazohet mbi shkëmbimin e të mirave dhe shërbimeve. Ajo gjithashtu historikisht ka shërbyer një si platformë e privilegjuar për aksesimin ndaj tregjeve të të gjithë zonës së Lindjes së Mesme. Ka disponibilitetin e burimeve njerëzore të kualifikuara, të cilat janë zhvilluar në një ambient […]

Top

You Might Be Also Interested In: