Ky është Panair mbi Makineritë e Ndërtimit. CM-EXPO sjell përfaqësues blerje nga vende të ndryshme të Afrikës dhe Lindjes së Mesme në Turqi, në mënyrë që të kontribuojë në strategjitë e eksportimit të prodhuesve që orerojnë në këtë vend si dhe të mbështesin aktivitetet e tyre të zhvillimit të biznesit. Një program takimesh biznesi i cili përfshin bisedime dypalëshe, të cilat do të mbahen posaçërisht për ekspozuesit, do të organizohet në ditën e dytë të panairit. CM Expo Antalya Business and Construction Machinery, nëpërmjet takimeve B2B ka arritur një nivel pjesmarrje prej rreth 1000 blerësish nga vendet e kontrinentit Afrikan. Takimet dhe bisedimet e biznesit bilaterale do të zhvillohen midis 1000 blerësve potencialë nga 22 vende Afrikane dhe kompanive prodhueve turke.

Programet dhe aktivitete të reja shtohen në ditën e tretë të panairit për Qiradhënien e Makinerive të Ndërtimit dhe Samiti i Projekteve. Blerësit lokalë dhe kompanitë e ndërtimit do të takohen me ekspozuesit të ndryshëm në këtë Samit në Antalia.

Vendi:  Antalia

Data : 06 Shtator – 09 Shtator 2018

Sektori: Ndërtim

Programi:

05 Shtator: Mbërritja

06 Shtator: Takime B2B dhe Prezantim i shkurtër mbi panairin

07 Shtatir: Vizita në Panair

08 Shtator: Kthimi

 

Afati i fundit për dërgimin e formularit të aplikimit: 20 Gusht 2018

Location: Antalia, Turqi

Leave a Reply

Loading…