Në datat 20-22 Prill në Expocity Albania organizohet edicioni i 3-të panairit ‘’ Olimpiada e Aftësive 2018’’. Me mbështetjen e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, Swisscontact worldwide, Aftësi për Punë S4J, UNDP dhe Albania Embassy of Switzerland in Albania. Në të marrin pjesë shkolla profesionale nga i gjithë vendi; të cilat përgjatë 3 ditëve të panairit, konkurrojnë me njëra-tjetrën për aftësitë më të mira mësimore në drejtimet: Bujqësi / Kopshtari / Elektroteknikë / Instalime Elektrike / Hoteleri -Turizëm / Rrobaqepësi / Ndërtim / Përpunim Druri dhe Termohidraulikë. Ky panair sjell bashkë aktorët dhe ofruesit publikë e privatë të Arsimit dhe Formimit Profesional, duke promovuar avantazhet e AFP-së.

Location: Tiranë - Shqipëri

Leave a Reply

Loading…