Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Mbyllet një sezon turistik

Cilat janë dukuritë që u vërejtën dhe zgjidhjet e propozuara Në pothuajse dy dekadat e fundit, aktorët kryesorë, biznesi, qeveritarët, apo edhe media kanë folur për rëndësinë që duhet të marrë turizmi në zhvillimin ekonomik të vendit tonë. Nuk kemi qëllim të analizojmë rrugën e shtrembër 20-vjeçare të zhvillimit të paplanifikuar të turizmit, e cila […]

Top

You Might Be Also Interested In: