Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Trajnimet PREMA

Për bizneset e vogla dhe të mesme në Shqipëri! Me datë 14 Dhjetor 2023 Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Durrës organizoi një Seminar informues mbi “Trajnimet PREMA në Shqipëri”. Kjo iniciativë financohet nga Projekti GIZ- ProSEED, dhe zbatohet nga Qendra Balance në bashkëpunim me Dhomën e Industrisë dhe Tregtisë Durrës. Mjedisi i të bërit biznes […]

Njoftim për Panair

DHOMA E TREGTISË DHE INDUSTRISË DURRËS JU NJOFTON Zyra për Çështjet Ekonomike & Tregtare e Ambasadës Greke në Tiranë dëshiron t’ju përcjellë njoftimin e organizatorëve të Panairit të 10të Ndërkombëtar të TURIZIMIT & KULTURËS  që është programuar për në datat 6-8 DHJETOR, në ambjentet e ZAPPEION MEGARO në Athinë. Për më shumë informacion lutemi vizitoni […]

Forumi AIC

Më 10/10/2023, në Budva, Mal i Zi,  u mbajt mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme me Anëtarët e Forumit AIC, mbledhje në të cilën, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Durrës u përfaqësua nga vetë Kryetari i saj Z. Artan Luku. Presidenti Joze Tomaš, hapi mbledhjen duke prezantuar, aktivitetet e shumta të kryera gjatë periudhës 2 vjeçare […]

NJOFTIM PЁR ZGJEDHJET E REJA NЁ DHOMЁN E TREGTISЁ DHE INDUSTRISЁ DURRЁS

►Në bazë të: Ligjit Nr. 9640, datë 09.11.2006, “Për Dhomat e Tregtisë dhe Industrisë”, i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes Nr. 2008, datë 12.03.2015 “Për zgjedhjet në Dhomat e Tregtisë dhe Industrisë dhe Bashkimin e Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë”,  si dhe Vendimit nr.1 të Komisionit Zgjedhor të datës 15.06.2023, zgjedhjet […]

Top

You Might Be Also Interested In: