Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Dialog apo fasadë

Pak ditë më parë, Qeveria mori nismën të ndryshojë disa nene të ligjit që rregullon veprimtarinë e Këshillit Ekonomik Kombëtar (KEK). Sipa relacionit shoqerues duket sikur Qeveria e ka zgjidhur tashmë problemin e njohur të dialogimit me sipërmarrjen. A është tamam kështu? KEK ishte mekanizmi që thirri në ndihmë Qeveria Rama 1 për një frymë […]

Top

You Might Be Also Interested In: