Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Projekti Enterprise Europe Network – Albania (EEN)

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Durrës në kuadër të projektit Enterprise Europe Network – Albania (EEN) zhvilluan takimin e dytë me përfaqësuesit e organizatave partnere: Qendra për Promovimin e Konkurueshmërisë, Dhoma Ekonomike e Gruas, Agjencia Rajonale e Zhvillimit Tiranë dhe Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit. Diskutimet kryesore ishin: mbi aktivitetet e projektit, komunikimin […]

Projekti Zero-C

Në datat 18-19 Janar 2024, përfaqësues nga Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Durrës morën pjesë në takimin fillestar të projektit Zero-C në ambientet e Universitetit Aleksandër Moisiu Durrës. Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Durrës është një nga dhjetë institucionet partnere të projektit “Zero-C: Rritja e njohurive dhe aftësive në institucionet e Arsimit të Lartë në […]

Projekti GreenWB Erasmus+

Në datat  10-11 Janar 2024, përfaqësues nga Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Durrës morën pjesë në takimin Fillestar të projektit GreenWB Erasmus+ në ambientet e Universitetit të Tiranës dhe Universitetit Europian të Tiranës. Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Durrës është një nga dhjetë institucionet partnere të projektit “Green Innovation Living Labs for Rajonal Entrepreneurial Cooperation”. […]

Top

You Might Be Also Interested In: