Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

NJOFTIM PЁR ZGJEDHJET E REJA NЁ DHOMЁN E TREGTISЁ DHE INDUSTRISЁ DURRЁS

►Në bazë të: Ligjit Nr. 9640, datë 09.11.2006, “Për Dhomat e Tregtisë dhe Industrisë”, i ndryshuar me Ligjin Nr. 9897, Udhëzimit të Ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes Nr. 2008, datë 12.03.2015 “Për zgjedhjet në Dhomat e Tregtisë dhe Industrisë dhe Bashkimin e Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë”,  Zgjedhjet e reja të Asamblesë së Dhomës u zhvilluan të martën, […]

NJOFTIM PЁR ZGJEDHJET E REJA NЁ DHOMЁN E TREGTISЁ DHE INDUSTRISЁ DURRЁS

►Në bazë të: Ligjit Nr. 9640, datë 09.11.2006, “Për Dhomat e Tregtisë dhe Industrisë”, i ndryshuar me Ligjin Nr. 9897, Udhëzimit të Ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes Nr. 2008, datë 12.03.2015 “Për zgjedhjet në Dhomat e Tregtisë dhe Industrisë dhe Bashkimin e Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë”,  Komisioni i Zgjedhjeve, miratuar me […]

Drafti i paketës fiskale 2018

I nderuar Administrator Përfitojm nga rasti për t´ju uruar mbarësi dhe rritje për biznesin tuaj. Ju informojme se Ministria e Fincancave dhe e Ekonomisë,ka përfunduar draftimin e Paketës Fiskale 2018. Në kuadër të konsultimeve me sipërmarrjen lutemi që brenda datës 26 tetor 2017, përcillni në adresën info@ccidr.al komentet dhe sygjerimet tuaja. Bashkëlidhur në attach gjeni edhe draftin […]

Top

You Might Be Also Interested In: