Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Drafti i paketës fiskale 2018

I nderuar Administrator Përfitojm nga rasti për t´ju uruar mbarësi dhe rritje për biznesin tuaj. Ju informojme se Ministria e Fincancave dhe e Ekonomisë,ka përfunduar draftimin e Paketës Fiskale 2018. Në kuadër të konsultimeve me sipërmarrjen lutemi që brenda datës 26 tetor 2017, përcillni në adresën info@ccidr.al komentet dhe sygjerimet tuaja. Bashkëlidhur në attach gjeni edhe draftin […]

Njoftimi mbi zhvillimin e Forumit AIC

Më datë 12 Maj 2015, në Hotel “Harmonia AS” Durrës (Golem), u mbajt Edicioni i XV- të i Forumit të Dhomave të Tregtisë së Adriatikut dhe Jonit, me temë: “Sipërmarrja në skenarin e ri të Makrorajonit Adriatik – Jon, politikat e reja të zhvillimit të SME-ve dhe faktorët kontekstualë” Në këtë ngjarje ndërkombëtare morën pjesë rreth […]

Top

You Might Be Also Interested In: